Używamy ciasteczek, aby dostosować stronę do twoich potrzeb. Korzystając z tej strony akceptujesz politykę prywatności.

Zobacz szczegóły Rozumiem

Lista projektów zakupowych - Aktualne

Pokaż dodatkowe opcjeWyczyśćSzukaj

Pozycje 1-25 z 40  pokazuj  pozycji

BKZ/0035/19 Serwis odzieży roboczej i ochronnej dla PCC Rokita S.A. i spółek Grupy Kapitałowej 2019-06-28 16:00
BKZ/0034/19 Zakup odzieży roboczej i ochronnej dla PCC Rokita SA i spółek Grupy Kapitałowej 2019-05-31 16:00
BKC/0070/19 „Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa instalacji Mleka Wapiennego” 2019-05-17 13:00
BKE/0017/19 Naprawa celki chłodni wentylatorowej. 2019-05-17 16:00
BKF/0012/19 Dostawa zaworów ON-OFF (HV214 HV205 ZSV221 HV206) 2019-04-30 16:00
BKF/0013/19 Usługa badawczo-rozwojowa: wykonanie pomiarów LC-MS/MS oligomerów fosforowych łącznie z przygotowaniem próbek do badań oraz raportu z przeprowadzonych analiz wraz z identyfikacją składu 2019-04-30 15:00
BKE/0016/19 Odbiór i zagospodarowanie ubocznego produktu spalania - gipsu (kod odpadu 10 01 05) ze spalania węgla kamiennego w Elektrociepłowni w PCC Rokita SA z dwóch kotłów rusztowych OR-45 oraz kotła pyłowego OP-130 (opalany wyłącznie pyłem węgla kamiennego) – roczny kontrakt. 2019-04-30 12:00
BKC/0069/19 Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy pola nr 3 (lub 12) w stacji GSZ-A 110 kV oraz linii kablowych 110 kV do zespołu prostownikowego G-8” 2019-04-30 10:00
BKZ/0033/19 Centrum Innowacji i Skalowania Procesów – roboty i dostawy z branży HVAC 2019-05-20 13:00
GL/0024/19 NADZÓR INWESTORSKI - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla kilku inwestycji realizowanych na terenie PCC Rokita SA 2019-04-26 10:00
KR/0002/19 „Wykonanie orurowania oraz prac branży mechanicznej dla potrzeb rozbudowy układu chłodzenia Rokopoli przed załadunkiem do autocystern” 2019-04-30 15:00
ZTEXOL/0011/19 Wykonanie projektu podłączenia reaktora mieszalnikowego ze zintegrowanym homogenizatorem w budynku S4 na instalacji ETS-2 w PCC Exol w Brzegu Dolnym. 2019-04-26 14:40
KF/0012/19 Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby Instalacji Pilotażowej – Część 6 (przetworniki poziomu) 2019-05-13 12:00
BKC/0068/19 Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez firmę 2 M Budownictwo w osiach 1-3 obiektu U-10A 2019-05-17 12:00
KR/0003/19 „Wykonanie i dostawa wymiennika płaszczowo-rurowego do PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym” 2019-04-30 15:00
MCAA/0011/19 Zaprojektowanie posadowienia emaliowanego zbiornika magazynowego 100% MCAA oraz doposażenia istniejącego punktu załadunkowego wraz z włączeniem do istniejącej instalacji 2019-05-09 16:00
BKE/0010/19 Projekt oraz wykonanie instalacji zraszaczowej zabezpieczającej skośny podajnik węgla na terenie Elektrociepłowni wraz z podłączeniem do Systemu Sygnalizacji Pożaru 2019-05-07 13:00
ZTEXOL/0009/19 "Wykonanie projektu adaptacji zbiornika T-851 w celu magazynowania Rokanoli dostarczanych autocysternami oraz przystosowanie magazynu do konfekcjonowania Rokanoli w budynku P4A na instalacji ETS-1 w PCC Exol w Brzegu Dolnym" 2019-04-30 12:00
GL/0023/19 Wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem nowej stacji kontenerowej RG-18C 0,4kV wraz z rozdzielnicą potrzeb własnych na podstawie dokumentacji projektowej 2019-04-26 14:00
GL/0022/19 Zakup i dostawa pokrycia dachowego oraz pasa kalenicowego na potrzeby remontu budynku J-1 2019-04-30 14:00
BKC/0067/19 Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż zbiornika pełniącego funkcję kuba kolumny destylacyjnej DCP w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja destylacji DCP” 2019-04-30 13:00
KF/0011/19 Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby Instalacji Pilotażowej – Część 5 (przetworniki poziomu, sygnalizatory, czujniki temperatury, przetworniki poziomu) 2019-05-09 12:00
BKF/0010/19 USŁUGA PROJEKTOWA - „Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem niezbędnych napraw oraz wzmocnień konstrukcji budynku F-11 na terenie PCC Rokita SA” 2019-05-08 14:00
ZTEXOL/0010/19 „Wykonanie, dostawa i uruchomienie urządzenia do postaciowania produktów PCC EXOL S.A. w Brzegu Dolnym w formie płatków”/ “Completion, delivery and commissioning of a device for texturing products PCC EXOL S.A. in Brzeg Dolny in the form of flakes” 2019-04-26 15:00
GL/0018/19 Wykonanie robót budowlanych związanych z budową fundamentu pod projektowaną rozdzielnię oraz remontem fundamentów pod projektowane odbieralniki DCP technicznego V-305/3 i V-305/4 2019-04-26 14:00